Η Οργάνωση Παραγωγών της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» αναγνωρίστηκε αρχικά με την με αριθμ. πρωτ. 04/4792/9-5-2012 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών της Π.Ε. Καβάλας για τα προϊόντα: σπαράγγια και ακτινίδια ενώ στην συνέχεια, έπειτα από νέα αίτηση της, η Ο.Π. έλαβε αναγνώριση για τα προϊόντα: σπαράγγια, ακτινίδια, ροδάκινα, βερίκοκα και ρόδια, με την αριθμ. πρωτ. 04/971/17-01-2013 Απόφαση της ίδιας Επιτροπής.